OČNÍ ORDINACE
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

ORTOPTICKÁ CVIČEBNA

Jiráskovo náměstí 678/33
326 00 Plzeň - Slovany
Tel.: +420 377 270 785

Retinopatie nedonošených dětí (ROP)

Retinopatie nedonošených dětí (ROP)


Retinopatie nedonošených dětí je nejčastější příčinou slepoty dětí ve vyspělých zemích. Postihuje nedonošené děti s porodní hmotností pod 1 200 g a narozené před 32. týdnem těhotenství. Patologický proces začíná tím, že nezralé cévy sítnice u nedonošených dětí nejsou schopny vaskularizovat celou periferii sítnice (na rozdíl od donošených dětí, kde je vaskularizace sítnice v době porodu dokončena). Na hranici mezi cévnatou a bezcévnou částí sítnice dochází
k novotvorbě cév a vaziva. Prorůstání těchto struktur do sklivce může způsobit odchlípení sítnice. Hlavním faktorem pro vznik, vývoj a prognózu ROP je stupeň nezralosti dítěte. Dalšími faktory jsou opakované krevní transfuze, bronchopulmonální dysplazie, a řada dalších. Velmi významným rizikovým faktorem je intraventrikulární krvácení mozku nebo kolísavá koncentrace vdechovaného kyslíku. Velkou roli při vzniku tohoto onemocnění má cévní endoteliální růstový faktor (VEGF), který je odpovědný za ranou tvorbu cév sítnice. Dysregulace VEGF vede k poruše vývoje cév u nezralé sítnice. Vliv bude mít velmi pravděpodobně i genetická predispozice.

Pro léčbu je důležitý včasný záchyt těchto nemocných a včasné ošetření sítnice kryokoagulací nebo laserovou fotokoagulací sítnice. Všechny tyto děti musí být následně dispenzarizovány.