OČNÍ ORDINACE
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

ORTOPTICKÁ CVIČEBNA

Jiráskovo náměstí 678/33
326 00 Plzeň - Slovany
Tel.: +420 377 270 785

Šilhání – strabismus

Šilhání – strabismus


Šilhání je oční vada, kdy oči nesledují pozorovaný předmět rovnoběžně, ale jedno nebo střídavě obě oči se stáčejí jiným směrem. Oči vzájemně nespolupracují. Tento stav je dán různými překážkami. Vzniká u dioptrických vad, především u vysoké dalekozrakosti, astigmatismu a u rozdílných dioptrických hodnot obou očí. Další příčinou jsou vrozené a získané poruchy zrakové dráhy, okohybných svalů a okohybných nervů, poruchy vyšších mozkových center, vrozený šedý zákal,… Významnou roli zde hraje dědičnost.

Léčba u dětí spočívá v nastavení brýlové korekce, léčbě tupozrakosti pomocí okluze a pleoptického cvičení. Poté
v některých případech následuje operace a následně nácvik binokulárních funkcí (spolupráce očí) – ortoptické cvičení.

Dospělé pacienty se šilháním lze rozdělit na ty, kteří šilhají od dětství a na pacienty, kteří začali šilhat v důsledku úrazu oka či hlavy, nebo v důsledku nemoci. Zde je šilhání obvykle provázeno dvojitým viděním.