OČNÍ ORDINACE
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

ORTOPTICKÁ CVIČEBNA

Jiráskovo náměstí 678/33
326 00 Plzeň - Slovany
Tel.: +420 377 270 785

Bc. Jitka Šnebergerová

Bc. Jitka Šnebergerová – Vedoucí pracoviště sester


Jitka Šnebergerová – ortoptista, všeobecná sestra
Vzdělání
1986
Maturita v oboru dětská sestra
1997
Dokončení specializačního studia v oboru ortoptika a pleoptika v Brně
2015
Dokončení bakalářského studia v oboru Ošetřovatelství
Registrace
2004
Ortoptista
2011
Všeobecná sestra se specializací Ošetřovatelská péče
v ortoptice a pleoptice
Praxe
1986 – 1988
Infekční klinika FN Plzeň
1993 – 1998
Oční klinika FN Plzeň - lůžková část
1999 – 01/2016
Oční klinika FN Plzeň - dětská oční ambulance
02/2016 – nyní
Oční Optimar s.r.o. - oční ordinace pro děti a dospělé
09/2017 – nyní
Oční Optimar s.r.o. - samostatné pracoviště ortoptiky