OČNÍ ORDINACE
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

ORTOPTICKÁ CVIČEBNA

Jiráskovo náměstí 678/33
326 00 Plzeň - Slovany
Tel.: +420 377 270 785

Tupozrakost – amblyopie

Tupozrakost – amblyopie


Tupozrakost je funkční vada zraku, která postihuje jedno nebo obě oči. Trpí jí nejčastěji děti se šilháním, větší dioptrickou vadou, děti po úrazu oka, po operaci vrozeného šedého zákalu, děti s nystagmem,… Léčbu je nutné zahájit
v raném dětském věku. Spočívá v nasazení brýlové korekce a v okluzi (zakrývání) zdravého oka a v pleoptickém cvičení oka postiženého.