OČNÍ ORDINACE
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

ORTOPTICKÁ CVIČEBNA

Jiráskovo náměstí 678/33
326 00 Plzeň - Slovany
Tel.: +420 377 270 785

Ortoptická cvičebna

V naší ortoptické cvičebně Vám nabízíme:


Pleoptické cvičení = výcvik tupozrakosti

Pleoptické cvičení je výcvik tupozrakého oka na speciálních přístrojích při zakrytí (okluzi) oka zdravého. Toto cvičení je nejčastěji určeno pro děti ve věku od 3,5 roku, a to dle schopností spolupráce. Cvičení probíhá 1-2x týdně. Počet návštěv je obvykle 10-15 dle stupně tupozrakosti. Nejlepších výsledků se dosahuje při cvičení dětí ve věku do 5 let, úspěch cvičení u dětí ve věku 5-9 let je variabilní. U dětí starších 10ti let je naděje na zlepšení malá.


Ortoptické cvičení = nácvik binokulárních funkcí

Ortoptické cvičení je nácvik binokulárních funkcí (spolupráce obou očí) na speciálních přístrojích. Při cvičení se nepoužívá okluzor, obě oči se cvičí současně. Cvičení probíhá 1-2x týdně, počet návštěv je obvykle 15-20.


Výcvik motility (hybnosti)

Jedná se výcvik dospělých pacientů s diplopií při okohybných poruchách po úrazech, infekcích a nitrolebních operacích. Dále jde o výcvik dětí po operacích strabismu.


Cvičení jsou hrazena ze zdravotního pojištění.