OČNÍ ORDINACE
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

ORTOPTICKÁ CVIČEBNA

Jiráskovo náměstí 678/33
326 00 Plzeň - Slovany
Tel.: +420 377 270 785

MUDr. Alice Marková

MUDr. Alice Marková – vedoucí lékař, odborný zástupce pro obor oftalmologie


MUDr. Alice Marková – vedoucí lékař
Univerzitní vzdělání
1990
Dokončení studia na LF UK v Plzni
Atestace
1995
Specializace I. stupně v oftalmologii
2006
Specializovaná způsobilost v oboru oftalmologie
Licence
2002
Licence ČLK pro obor oftalmologie
2006
Funkční licence F020: Vyšetření senzorických a motorických složek binokulárního vidění
Přehled praxe
1990 – 2015
Sekundární lékařka, od roku 2002 vedení dětské části Oční kliniky a od r. 2003 vedoucí lékařka ambulance Oční kliniky FN Plzeň
Leden 2016 – nyní
Oční Optimar s.r.o. - oční ordinace pro děti a dospělé
Leden 2016 – nyní
Oční klinika FN Plzeň - 0,2 pracovního úvazku
Stáže
2001
Strabologická stáž ve FNsP Ostrava
2001
Stáž v oblasti dětské oftalmologie ve FN Motol
2006
Strabologická stáž - Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha
Členství
  • Česká lékařská komora
  • Česká oftalmologická společnost
  • Česká společnost dětské oftalmologie a strabologie